ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย"

โพสต์23 พ.ย. 2564 17:48โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย"
และจัดแสดงนิทรรศการหนังสือ "นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย"
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
23 พ.ย. 2564 17:48
Comments