ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิชัยศึกษา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2 ราย

โพสต์24 ก.พ. 2563 22:45โดยPR UBON FIVE

ด้วย ได้รับรายงานจากโรงเรียนพิชัยศึกษา ว่า เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 17.20 น. นักเรียนโรงเรียนพิชัยศึกษา ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย เหตุเกิดบริเวณถนนหมายเลข 24 ห่างจากโรงเรียนประมาณ 400 เมตร (ถนนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเป็น 4 เลน)

                   1. เด็กชายชัยมงคล ภาดี           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   2. เด็กหญิงพิชญาภัค ภาดี          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                   การนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวเด็กนักเรียนดังกล่าว จึงขอความร่วมมือโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามที่เห็นควร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
Comments