ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการฯ

โพสต์1 มิ.ย. 2564 00:50โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2564 01:07 ]
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการยกระดับความร่วมมือนานาชาติสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานในท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มิ.ย. 2564 01:06
Comments