มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึีกษา 2562 (เพิ่มเติม)

โพสต์10 ก.ค. 2562 22:58โดยPR UBON FIVE
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ