ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน Best Practices Forum : STEM Career Academies

โพสต์18 พ.ย. 2564 23:26โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน Best Practices Forum : STEM Career Academies    ได้จัดงาน Best Practices Forum : STEM Career Academies ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 - 21.00 น. 
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
18 พ.ย. 2564 23:26
Comments