ประชาสัมพันธ์การใช้ห้องเรียนออนไลน์ฯ

โพสต์28 มิ.ย. 2564 00:16โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ขอประชาสัมพันธ์การใช้ห้องเรียน IAD  Class ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 มิ.ย. 2564 00:16
Comments