ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout

โพสต์8 ส.ค. 2562 21:00โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout จึงขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครร่วมประกวดโครงการดังกล่าว  โดยจัดทำหนังสือนำส่งและแนบลเอกสารใบสมัครไปยัง สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์  สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน www.srs2.moe.go.th ภายในวันที่ 26 สิงหาคม สอบถามรายละเอียดโทร 022882585
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
8 ส.ค. 2562 21:00
Comments