ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลง "ไมล์เรืองแสง Chongmek Renovate"

โพสต์7 พ.ย. 2561 17:55โดยPR UBON FIVE
ด้วย อำเภอสิรินธรได้ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “ไมล์เรืองแสง Chongmek Renovate” เพื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสร้างการรับรู้การพัฒนาเมืองเรืองแสง ขับเคลื่อนเมืองสิรินธรสะอาด ส่งเสริมนโยบายตลาดประชารัฐ รายละเอียดดังแนบ 
Ċ
PR UBON FIVE,
7 พ.ย. 2561 17:55
Comments