ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20

โพสต์4 ต.ค. 2561 21:55โดยPR UBON FIVE
สถาบันลูกโลกสีเขียว เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ ส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณา “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดรับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคลและกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนผลงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
Comments