ประชาสัมพันธ์ การอบรมปฏิบัติการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์เพื่อส่งเสริมอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โพสต์7 ต.ค. 2564 00:33โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์ การอบรมปฏิบัติการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์เพื่อส่งเสริมอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
7 ต.ค. 2564 00:33
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
7 ต.ค. 2564 00:33
ą
ว 3320.jpg
(1337k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
7 ต.ค. 2564 00:33
Comments