ประชาสัมพันธ์โครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี2

โพสต์23 ม.ค. 2562 20:00โดยPR UBON FIVE
ด้วย ศธจ.อุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาลปี 2 เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนและหารายได้สรางศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบมาพร้อมนี้
Comments