ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

โพสต์18 ส.ค. 2564 20:52โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
18 ส.ค. 2564 20:52
Comments