ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับชมกิจกรรม "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้" รูปแบบออนไลน์

โพสต์11 พ.ค. 2564 01:08โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับชมกิจกรรม "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้" รูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2564
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
11 พ.ค. 2564 01:08
Comments