ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการงฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 8

โพสต์5 ก.ค. 2564 00:41โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการงฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
5 ก.ค. 2564 00:41
Comments