ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

โพสต์11 มี.ค. 2562 01:36โดยPR UBON FIVE
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปทุมมณีเทวา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด รายละเอียดดังแนบ