สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โพสต์14 ม.ค. 2562 23:44โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2562 23:45 ]
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม113 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ไฟล์ที่แนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
14 ม.ค. 2562 23:44
Comments