Untitled Post

โพสต์11 พ.ย. 2564 19:20โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพฐ ได้จัดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ึ่งประพันธืและจัดทำภาพประกอบโดย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย เชิญชวนให้ส่งหนังสือเข้าร่วมประกวด รายละเอียดและเกณฑ์ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
11 พ.ย. 2564 19:20
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
11 พ.ย. 2564 19:20
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
11 พ.ย. 2564 19:20
Comments