แอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"

โพสต์16 มิ.ย. 2562 18:59โดยPR UBON FIVE
ด้วย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart phone และ tablet)รายละเอียดดังแนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
16 มิ.ย. 2562 18:59
Comments