ข่าวจากคุรุสภาเขตพื้นที่


แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์13 ก.ย. 2560 20:48โดยNannapas Chookaew

ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต / ค่าใบแทน (กรณีสูญหาย และ เปลี่ยนชื่อ - สกุล)

ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 

----------------------------------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560

โพสต์3 ส.ค. 2560 07:31โดยNannapas Chookaew

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560 
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย จุดบริการงานคุรุสภา ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 "ระดับจังหวัด"

โพสต์24 ก.ค. 2560 00:01โดยNannapas Chookaew

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ขอความร่วมมือให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับจังหวัดประจำปี 2560 ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด 
บัดนี้ ได้ทำการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศผลการคัดเลือกที่แนบมาพร้อมนี้ 

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา"

โพสต์17 ก.ค. 2560 06:32โดยNannapas Chookaew

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา"

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เลื่อนวันปิดรับสมัครผลงาน รางวัลคุรุสดุดี และ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์11 ก.ค. 2560 03:18โดยNannapas Chookaew

     ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕  
ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี และ รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กำหนด 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งเลื่อนวันปิดรับแบบประวัติและผลงาน
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว จากเดิม วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
 เป็น   วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
(ในวันและเวลาราชการ หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จะได้ทำการคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการต่อไป

การคัดสรรรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐

โพสต์21 มิ.ย. 2560 01:02โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2560 21:19 ]    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รางวัล ดังนี้

    ๑. การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้

    ๒. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา

    ๓. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี

    ๔. ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ


    จุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
จึงได้ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการทั้งของรัฐและเอกชนทราบ

กำหนดระยะเวลารับผลงานผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ณ จุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ดังนี้

    ๑. การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กำหนดปิดรับสมัครผลงาน วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ปิดรับผลงานแล้ว)

    ๒.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
กำหนดปิดรับสมัครผลงาน วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ปิดรับผลงานแล้ว)

    ๓.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี 
กำหนดปิดรับสมัครผลงาน วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔. ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
กำหนดปิดรับสมัครผลงาน วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

*****โดยให้ติดต่อขอส่งผลงานในวันและเวลาราชการ หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์****

รายละเอียดเกี่ยวประกาศ คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกเพิ่มเติม  <<< คลิกที่นี่ >>>

ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ

โพสต์6 มิ.ย. 2560 22:55โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 22:56 ]

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป( 7 มิถุนายน 2560 ) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะไม่สามารถชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไปรษณีย์ได้แล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่หน้าเวบคุรุสภา 
เมนู "พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมฯ" 

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ  <<< คลิก

ระบบจะแจ้งค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ และทำการคำนวนค่าดำเนินการล่าช้าในกรณีที่ท่านยื่นต่อใบอนุญาตหลังหมดอายุอัตโนมัติ หลังท่านกรอกข้อมูล จากนั้นท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม แล้วนำไปยื่นที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ

ในส่วนของใบแจ้งค่าธรรมเนียม การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ และการขอใบแทนใบอนุญาต กรณีชำรุด สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ยังคงยื่นชำระช่องทาง Pay at post ได้ตามปกติ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ และ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วัน

โพสต์5 มิ.ย. 2560 21:25โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 21:47 ]


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมดอายุ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ ทางเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 


ท่านใดที่มีรายชื่อ ให้ติดต่อยื่นเอกสารขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ที่  จุดบริการงานคุรุสภา ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อาคารแหล่งเรียนรู้ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045 - 870 - 050

ตรวจสอบรายชื่อ  <<<<< คลิก ***ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560

คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์30 พ.ค. 2560 01:16โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 01:19 ]

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 พบว่า มีผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ได้ ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตมีจำนวน 14,000กว่าราย และผู้ที่จะต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ มีจำนวน 18,000 กว่าราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

จึงขอให้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่าน หากใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้วให้รีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยด่วนเพราะข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (9 ธันวาคม 2559) กำหนดให้ผู้ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และต้องไม่พ้นระยะเวลา 5 ปี ที่ใบอนุญาตยังมีอายุใช้ได้ จะต้องเสียค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท ระยะเวลาที่นับได้ไม่ถึง 1 เดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยจะเริ่มคิดค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาต

1-9 of 9