แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์13 ก.ย. 2560 20:48โดยNannapas Chookaew
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต / ค่าใบแทน (กรณีสูญหาย และ เปลี่ยนชื่อ - สกุล)

ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 

----------------------------------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 
Comments