แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์13 ก.ย. 2560 20:48โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 21:06 ]
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต/ค่าใบแทน(กรณีสูญหาย และ เปลี่ยนชื่อ - สกุล)

ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 


----------------------------------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ