ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ

โพสต์6 มิ.ย. 2560 22:55โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 21:06 ]
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป( 7 มิถุนายน 2560 ) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะไม่สามารถชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไปรษณีย์ได้แล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่หน้าเวบคุรุสภา 
เมนู "พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมฯ" 

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ  <<< คลิกที่นี่

ระบบจะแจ้งค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ และทำการคำนวนค่าดำเนินการล่าช้าในกรณีที่ท่านยื่นต่อใบอนุญาตหลังหมดอายุอัตโนมัติ หลังท่านกรอกข้อมูล จากนั้นท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม แล้วนำไปยื่นที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ

ในส่วนของใบแจ้งค่าธรรมเนียม การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ และการขอใบแทนใบอนุญาต กรณีชำรุด สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ยังคงยื่นชำระช่องทาง Pay at post ได้ตามปกติ
Comments