กำหนดการรายงานตัวและการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส

โพสต์25 ก.พ. 2561 18:30โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 18:34 ]

กำหนดการรายงานตัวและการเข้าเฝ้าฯ มีดังนี้


        ครูอาวุโส สังกัดกรุงเทพมหานคร ถึง สังกัดจังหวัดปราจีนบุรี ให้มารายงานตัว
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 
และเข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

         ครูอาวุโส สังกัดจังหวัดปัตตานี ถึง สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี ให้มารายงานตัว
ในจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
 และเข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561


         โดยให้มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียน รับฟังคำแนะนำ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่รายงานตัวในวันเวลา
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ


     สำหรับครูอาวุโสที่ประสงค์ขอเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ให้แต่งกายดังนี้  

     วันรายงานตัว แต่งกายชุดสุภาพ 

     วันเข้าเฝ้าฯ  

     กรณีเคยรับราชการ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวนอกประจำการ(ไม่สวมหมวก) 

     กรณีมิใช่ข้าราชการบุรุษ ให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวเข้าเฝ้าฯ ส่วนสตรี ให้แต่งกายชุดไทยจิตรลดา หรือชุดไทยเรือนต้น สวมถุงน่องสีเนื้อและรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

ą
Nannapas Chookaew,
25 ก.พ. 2561 18:32
ą
Nannapas Chookaew,
25 ก.พ. 2561 18:32
Comments