การคัดสรรรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐

โพสต์21 มิ.ย. 2560 01:02โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2560 21:19 ]


    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รางวัล ดังนี้

    ๑. การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้

    ๒. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา

    ๓. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี

    ๔. ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ


    จุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
จึงได้ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการทั้งของรัฐและเอกชนทราบ

กำหนดระยะเวลารับผลงานผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ณ จุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ดังนี้

    ๑. การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กำหนดปิดรับสมัครผลงาน วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ปิดรับผลงานแล้ว)

    ๒.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
กำหนดปิดรับสมัครผลงาน วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ปิดรับผลงานแล้ว)

    ๓.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี 
กำหนดปิดรับสมัครผลงาน วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔. ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
กำหนดปิดรับสมัครผลงาน วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

*****โดยให้ติดต่อขอส่งผลงานในวันและเวลาราชการ หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์****

รายละเอียดเกี่ยวประกาศ คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกเพิ่มเติม  <<< คลิกที่นี่ >>>

ą
Nannapas Chookaew,
21 มิ.ย. 2560 01:02
Comments