การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้า

โพสต์16 ก.ย. 2561 21:08โดยNannapas Chookaew
         ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส ประจำปี 2559 จำนวน 12,189 คน เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นั้น ในการนี้ มีครูอาวุโสประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้เข้าเฝ้าจำนวน 164 คน 
         สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ส่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร มายังคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ตามบัญชีรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2559 คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ติดต่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ได้ที่ คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 440 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง 
กรณีมอบให้ผู้อื่นรับเครื่องหมายแทน ต้องแสดงเอกสารดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ
ติดต่อขอรับเครื่องหมายและประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 045 251 779 

Ċ
Nannapas Chookaew,
16 ก.ย. 2561 21:08
Comments