คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:14โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 21:05 ]
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ "การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" ดังเอกสารที่แนบ และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอประเภทต่างๆ ได้จากคู่มือประชาชนด้านล่างค่ะ


คู่มือประชาชน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่านสามารถศึกษาข้อมูล และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะComments