เลื่อนวันปิดรับสมัครผลงาน รางวัลคุรุสดุดี และ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์11 ก.ค. 2560 03:18โดยNannapas Chookaew

     ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕  
ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี และ รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กำหนด 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งเลื่อนวันปิดรับแบบประวัติและผลงาน
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว จากเดิม วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
 เป็น   วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
(ในวันและเวลาราชการ หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จะได้ทำการคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการต่อไป