ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560

โพสต์3 ส.ค. 2560 07:31โดยNannapas Chookaew
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560 
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย จุดบริการงานคุรุสภา ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

ą
Nannapas Chookaew,
3 ส.ค. 2560 07:31
Comments