ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 "ระดับจังหวัด"

โพสต์24 ก.ค. 2560 00:01โดยNannapas Chookaew
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ขอความร่วมมือให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับจังหวัดประจำปี 2560 ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด 
บัดนี้ ได้ทำการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศผลการคัดเลือกที่แนบมาพร้อมนี้