ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ และ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วัน

โพสต์5 มิ.ย. 2560 21:25โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 20:52 ]

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมดอายุ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ ทางเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 


ท่านใดที่มีรายชื่อ ให้ติดต่อยื่นเอกสารขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ที่  จุดบริการงานคุรุสภา ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อาคารแหล่งเรียนรู้ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045 - 251 - 779
ตรวจสอบรายชื่อ  <<<<< คลิก ***ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560