นางอรทัย ชินาภาษ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเดช เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โพสต์13 มิ.ย. 2561 01:26โดยjatuporn thanakityingyong   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 01:27 ]
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Comments