ข่าวจากกลุ่ม


การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี 2561

โพสต์โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ให้นำส่งผลงานที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

การถ่ายภาพที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

โพสต์17 ก.ค. 2561 02:53โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 02:53 ]

แจ้งโรงเรียนที่มีผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วม
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อข้าราชการต้องพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ณ.วันที่ 1 ตุลาคม 2561

โพสต์17 ก.ค. 2561 02:26โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องพ้นจากราชเนื่องจากมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ณ.วันที่ 1 ตุลาคม 2561

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์16 ก.ค. 2561 21:51โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้งทราบ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.5

โพสต์16 ก.ค. 2561 02:15โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน  2561
กลุ่มบริหารงานการและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

การจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

โพสต์16 ก.ค. 2561 01:33โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 00:09 ]

แจ้งโรงเรียนในสังกัด
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ประจำปี 2561

โพสต์11 ก.ค. 2561 20:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561  1  ฉบับ
    2. หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561   1  ฉบับ
    3. ใบสมัครการรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561    1 ฉบับ 

การกำหนด วัน เวลา ในการฝึกอบรม

โพสต์11 ก.ค. 2561 20:13โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนในสังกัด

1-10 of 1114