ข่าวจากกลุ่ม


การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

โพสต์22 ม.ค. 2563 19:21โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์8 ม.ค. 2563 22:34โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์8 ม.ค. 2563 22:22โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปี9)

โพสต์7 ม.ค. 2563 23:50โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ราชชื่อตามเอกสารแนบ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์5 ม.ค. 2563 21:03โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

จำนวน 1 ราย
รายละเอียดดังเอกสารแบล

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์5 ม.ค. 2563 20:56โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

จำนวน 21 ราย
รายละเอียดตดามไฟล์แนบ

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

โพสต์22 ธ.ค. 2562 22:26โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

1-10 of 1397