ข่าวจากกลุ่ม


การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรอง

โพสต์22 พ.ค. 2563 00:38โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ศธจ.อุบลราชธานี แจ้งผู้ขอย้าย/ผู้ขอโอนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)เพื่อแสดงวิสัยทัศน์

โพสต์19 พ.ค. 2563 20:32โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ศธจ.อุบลราชธานี แจ้งผู้ขอย้าย/ผู้ขอโอนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) รายการถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร

โพสต์19 พ.ค. 2563 01:18โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาส่วง และบ้านท่าโพธิ์ศรี

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)

โพสต์23 เม.ย. 2563 23:34โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการผูกพันเดิม

โพสต์23 เม.ย. 2563 23:32โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร

1-10 of 1446