ข่าวจากกลุ่ม


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์26 พ.ค. 2560 07:04โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 07:14 ]

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2

โพสต์25 พ.ค. 2560 20:22โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

(รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้)

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา อำเภอเดชอุดม

โพสต์25 พ.ค. 2560 19:37โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 19:53 ]

ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โพสต์24 พ.ค. 2560 19:54โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย

โพสต์23 พ.ค. 2560 18:50โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.thaicrossword.com โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๙-๐๘๖๑-๕ โทรสาร ๐๒-๒๙๕-๐๘๖๖  รายละเอียดดังแนบ

การจัดสรรเครื่องอ่านบัตร Smart Card

โพสต์23 พ.ค. 2560 18:40โดยนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง

ด้วย สพฐ ได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตร Smart Card ให้โรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้ในการเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ฯ จึงแจ้งบัญชีจัดสรรและกำหนดการการรับเครื่องดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และใน smart area

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560

โพสต์23 พ.ค. 2560 18:32โดยนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง

ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือทาง smart area

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุและที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วัน

โพสต์22 พ.ค. 2560 00:27โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 00:29 ]

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลังวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ต้องชำระค่าดำเนินการ กรณีต่ออายุล่าช้า เดือนละ 200 บาท นับแต่วันที่หมดอายุ (ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560)

1-10 of 663