ข่าวจากกลุ่ม


เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี 2562

โพสต์14 พ.ค. 2562 00:32โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม

โพสต์8 พ.ค. 2562 00:50โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายงานตัววันที่ 10 พ.ค.62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเวรยาม

โพสต์6 พ.ค. 2562 23:22โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 23:24 ]

การสัมภาษณ์วันที่ 8 พ.ค.62 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่องอนุมัติเงินประจำงวด โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 287

โพสต์30 เม.ย. 2562 22:03โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562)

โพสต์22 เม.ย. 2562 20:20โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

สพป.อบ.5 ขอให้โรงเรียนดำเนินการประเมินประสิทธิภาพฯ ลูกจ้างประจำในสังกัด และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 (สำหรับแบบประเมินใช้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 1273