ข่าวจากกลุ่ม


งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

โพสต์11 ต.ค. 2564 02:58โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนปกติ IC4

โพสต์10 ต.ค. 2564 21:39โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนปกติ IC4

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3

โพสต์10 ต.ค. 2564 21:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3

ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

โพสต์5 ต.ค. 2564 21:25โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

สพป.อบ.5 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ส่งเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ให้จงได้ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IC3 และIC4 โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์28 ก.ย. 2564 22:31โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IC3 และIC4 โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์

โพสต์23 ก.ย. 2564 04:03โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 จำนวน 9 โรงเรียน ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์

โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 809

โพสต์15 ก.ย. 2564 20:17โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 809 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)จำนวน 20 โรงเรียน

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์15 ก.ย. 2564 01:24โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งร.ร.ในสังกัดตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

โพสต์15 ก.ย. 2564 00:43โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

1-10 of 1606