ข่าวจากกลุ่ม


การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์25 ต.ค. 2563 19:26โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนแจ้งเจ้าตัวทราบ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์19 ต.ค. 2563 00:25โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนแจ้งเจ้าตัวทราบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์14 ต.ค. 2563 21:00โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

**ด่วนที่สุด** เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

โพสต์14 ต.ค. 2563 20:02โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ส่งเอกสารและหลักฐานได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ให้จงได้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เร่งรัดหนี้ชำระค่ากระแสไฟฟ้าที่ติดค้าง

โพสต์6 ต.ค. 2563 19:11โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า

เร่งรัดหนี้ชำระค่ากระแสไฟฟ้าที่ติดค้าง

โพสต์1 ต.ค. 2563 18:33โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

โพสต์24 ก.ย. 2563 20:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

อนุมัติเงินประจำงวด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1-10 of 1503