ข่าวจากกลุ่ม


แจ้งตรวจสอบความถูกต้องการสั่งจองโต๊ะร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โพสต์22 ก.ย. 2560 00:54โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

หนังสือแจ้งเชิญร่วมงาน และกำหนดการ รวมทั้งแผนผังการจัดโต๊ะ..จะแจ้งในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 (ตรวจสอบรายชื่อจองโตะตามไฟล์แนบ)

===>> การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ 2560

โพสต์21 ก.ย. 2560 22:21โดยกลุ่มแผน อุบล5

สพป.อบ.5 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ภายในวันที่  22  กันยายน  2560  รายละเอียดตามที่แนบ

คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

โพสต์13 ก.ย. 2560 01:35โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 01:47 ]

คำสั่ง สำนักงานเขต ได้จัดส่งให้ทาง ระบบ Smart Area แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูผู้ช่วย โครงการเพชรในตม

โพสต์11 ก.ย. 2560 19:45โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ (เอกสารตามไฟล์แนบ)

เรื่อง การใช้เงินตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์1 ก.ย. 2560 01:51โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนใน สังกัด สพป.อบ.5
    ให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ติดต่อสอบถาม โทร.061-9510773

1-10 of 802