ข่าวจากกลุ่ม


คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย

โพสต์โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รอบ 29 ต.ค.1 และ 5 พ.ย.61
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

โพสต์14 พ.ย. 2561 18:26โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้ายตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม)ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าครุภัณฑ์ ใบงวดที่ 10/62

โพสต์13 พ.ย. 2561 23:44โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุนครุภัณฑ์ตามรายละเอิยดนี้

เชิญประชุมลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์12 พ.ย. 2561 23:44โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนแจ้งลูกจ้างเข้าร่วมประชุม และเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับทำสัญญาจ้างมาพร้อมด้วย

แจ้งทายาท ข้าราชการที่เสียชีวิตรับแฟ้มประวัติคืน

โพสต์9 พ.ย. 2561 00:49โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

1. นายเก่ง     จันทป    โรงเรียนบ้านห่องเตย
2. นายลดาวัลย์  เชาวรัตน์  โรงเรียนบ้านป่าหวาย
3. นายฉลอง     วรรณโสภา ผู้รับบำนาญ
4. นายกงทอง   นารี      โรงเรียนบ้านโพนทอง

แจ้งผู้เกษียณ ปี 2561 รับแฟ้มประวัติคืน

โพสต์8 พ.ย. 2561 23:53โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับแฟ้มประวัติคืน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ 

1-10 of 1195