ข่าวจากกลุ่ม


ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิ่ง 31 ขา เอพีฮอนด้า

โพสต์โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5

รายละเอียดดังแนบ

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์18 พ.ย. 2562 01:04โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลการประกวดคัดเลืกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

โพสต์3 พ.ย. 2562 21:02โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:00โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

สพป.อบ.5 ขอให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการที่มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดส่งข้อมูลที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

โพสต์14 ต.ค. 2562 20:33โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

โพสต์9 ต.ค. 2562 20:49โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จึงประชาสัมพันธ์ท่านใดที่จะร่วมช่วยเหลือเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุเสียชีวิตในครั้งนี้ได้ที่ หมายเลขบัญชี 408-083-8700 ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษาสังกัด สพม 22

ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

โพสต์9 ต.ค. 2562 20:45โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานตครพนม เขต 3 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย จึงประชาสัมพันธ์ท่านใดที่จะร่วมช่วยเหลือเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้ได้ที่ หมายเลขบัญชี 898-960-9994 ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานตครพนม เขต 3ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย  

1-10 of 1379