ข่าวจากกลุ่ม


เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระ

โพสต์23 ก.ค. 2564 01:25โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2564 01:30 ]

เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระ  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่ยังไม่ชำระค่าไฟฟ้า

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตฯ

โพสต์22 ก.ค. 2564 20:08โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตฯ รายละเอียดดังแนบ

โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร งบเงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 2

โพสต์12 ก.ค. 2564 20:51โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล

โพสต์12 ก.ค. 2564 01:57โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ" online

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558

โพสต์12 ก.ค. 2564 00:08โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์6 ก.ค. 2564 02:10โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

โพสต์5 ก.ค. 2564 00:22โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online)

โพสต์2 ก.ค. 2564 01:42โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) โครงการอบรม "สื่อสร้างสรรค์" แห่งศตวรรษที่ 21 : การเรียนรู้ประสบการณ์ ปลูกฝังทักษะสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้านสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

โพสต์29 มิ.ย. 2564 20:54โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

1-10 of 1578