ข่าวจากกลุ่ม


คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์11 ส.ค. 2563 01:44โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์10 ส.ค. 2563 22:43โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนแจ้งผู้ยื่นขอประเมินเตรียมรับการประเมินและแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจประเมิน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การอบรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

โพสต์9 ส.ค. 2563 21:21โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2563 21:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์9 ส.ค. 2563 20:04โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

จำนวน 6 ราย 
แจ้งโรงเรียนแจ้งเจ้าตัวทราบรายละเอียดดังเอกสารแนบ

การถ่ายภาพผู้เกษียณอายุราชการ

โพสต์5 ส.ค. 2563 20:48โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563

โพสต์4 ส.ค. 2563 02:37โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์3 ส.ค. 2563 00:57โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การประชุมตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.

โพสต์2 ส.ค. 2563 20:34โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ประทานเครือข่ายสถานศึกษา

       ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีการประชุมตัวแทน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ในวันที่ 8 ส.ค.63 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต1 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังเอกสารแนบ

1-10 of 1475