ข่าวจากกลุ่ม


เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ใช้สื่อ 60 พรรษาฯ เพื่อไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โพสต์11 ก.ย. 2562 20:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2562 20:27 ]

ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงโนนโฮมวิทยา

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์9 ก.ย. 2562 19:29โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อนุมัติเงินประจำงวด เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

โพสต์1 ก.ย. 2562 23:30โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ บ้านหนองเม็กและชุมชนบ้านปลาขาว

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์28 ส.ค. 2562 19:41โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

เอกสารดังรายละเอียดที่แนบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

โพสต์23 ส.ค. 2562 23:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง แก้ไขเอกสารส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล

ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

โพสต์23 ส.ค. 2562 04:10โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย

1-10 of 1348