ข่าวจากกลุ่ม


ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

โพสต์23 พ.ค. 2561 20:32โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต   รายละเอียดดังแนบ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์22 พ.ค. 2561 01:00โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพัฒนา
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 บง.83/61

โพสต์21 พ.ค. 2561 02:36โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ประกาศเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

โพสต์18 พ.ค. 2561 01:28โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

จำนวน 10 อัตรา รายงานตัววันที่ 25 พ.ค.61
รายชื่อตามไฟล์แนบ

เรื่อง แจ้งโอนเงินงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

โพสต์15 พ.ค. 2561 21:17โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
    ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งใบเสร็จรับเงินตามจำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

การจัดสรรงบประมาณปี2561 สำหรับจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป1 เม.ย.61-30ก.ย.61

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:52โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2561 02:52 ]

แจ้งโรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้าง
ส่งภายในวันที่ 19 พ.ค.61
เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:34โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ส่งใบสมัคร22-28 พ.ค.61
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โพสต์15 พ.ค. 2561 01:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่องเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ งบทดลองประจำเดือนเมษายน  2561
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 9 พ.ค.61

โพสต์14 พ.ค. 2561 21:29โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 21:30 ]

เอกสาตามไฟล์แนบ

1-10 of 1052