ข่าวจากกลุ่ม


การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปี 2562

โพสต์14 ก.ค. 2562 20:57โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา และเข้ารับการอบรมชี้แจ้ง
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เรื่อง เอกสารส่งคืน,แก้ไข

โพสต์5 ก.ค. 2562 01:40โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ให้ข้าราชการฯ รายชื่อดังแนบ ติดต่อรับเอกสาร ค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล คืนเพื่อแก้ไขตามหมายเหตุให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันและเวลาราชการ โทร.061-9510773

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์3 ก.ค. 2562 02:56โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การประเมินข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์3 ก.ค. 2562 02:54โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งคณะกรรมการและผู้รับการประเมิน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์30 มิ.ย. 2562 23:28โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1-10 of 1312