แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ก.พ. 2560 17:13โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 18:00 ]
1.ให้โรงเรียนดาวน์โหลด์แบบฟอร์มให้คณะกรรมการคุมสอบตรวจและกรอกคะแนน
2.ให้โรงเรียนส่งแบบบันทึกให้เขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMSS+++(SMART AREA)  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ċ
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง.rar
(17k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 ก.พ. 2560 17:13
Comments