แบบฝึกทักษะ ป.1- ป.6

โพสต์4 ก.ค. 2559 01:40โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 01:53 ]
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
ป. 1.pdf
(5200k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:41
Ċ
ป.2-1.pdf
(4879k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:43
Ċ
ป.2-2.pdf
(4074k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:44
Ċ
ป.3-1.pdf
(5158k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:44
Ċ
ป.3-2.pdf
(6156k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:46
Ċ
ป.4-1.pdf
(3587k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:47
Ċ
ป.4-2.pdf
(3829k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:50
Ċ
ป.5.pdf
(5877k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:51
Ċ
ป.6-1.pdf
(4086k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:52
Ċ
ป.6-2.pdf
(4073k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2559 01:52
Comments