บัญชีรายละเอียดแสดงจำนวน/อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

โพสต์11 ก.ย. 2560 20:18โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
เอกสารดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ก.ย. 2560 20:18
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ก.ย. 2560 20:18
Comments