สำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

โพสต์8 ก.พ. 2559 00:39โดยjatuporn thanakityingyong   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2559 00:43 ]
ศูนย์ฯ ITEC แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์  http://nw-survey.bopp.go.th ใช้รหัสสมิท 8 หลักในการเข้าระบบ ผู้รายงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนหรือได้รับมอบหมาย เท่านั้น ให้รายงานเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถดาวน์โหลดคู่มือตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
8 ก.พ. 2559 00:39
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
8 ก.พ. 2559 01:29
Comments