บทความไม่มีชื่อ

โพสต์15 พ.ย. 2564 23:08โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Pracitces) ในการสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการเฝ้าระวัง และป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ดาวโหลดได้ในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
15 พ.ย. 2564 23:08
Comments