บทความไม่มีชื่อข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ

โพสต์12 ธ.ค. 2562 22:37โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
12 ธ.ค. 2562 22:37
Comments