จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2560

โพสต์27 ก.พ. 2560 00:03โดยjatuporn thanakityingyong
ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปี 2560 ให้กับโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปี 2549-2559 สพป.อุบล เขต 5 ได้รับจัดสรร จำนวน 32 โรง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
27 ก.พ. 2560 00:03
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
27 ก.พ. 2560 00:03
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
27 ก.พ. 2560 00:03
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
27 ก.พ. 2560 00:03
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
27 ก.พ. 2560 00:03
Comments