แจ้งกำหนดการ สถานที่สอบ TEPE Online ของครู คณิตศาสตร์และวิทยาสาตร์ ล่าสุด

โพสต์16 ส.ค. 2560 21:34โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2560 20:58 ]
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ รายชื่อ ห้องสอบกำหนดการ และรายละเอียด ของทุกเขตที่เว็บไชต์ สพม.29 http://www.secondary29.go.th/blog/tepe/TEPE.html  หรือตามเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
16 ส.ค. 2560 21:34
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
16 ส.ค. 2560 21:34
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
16 ส.ค. 2560 21:34
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 ส.ค. 2560 20:56
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
16 ส.ค. 2560 21:34
Comments