แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1

โพสต์22 พ.ย. 2560 18:05โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 18:24 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งบุคลากรทำสัญญา
เอกสารตามไฟล์แนบ
Ċ
Scan1.PDF
(78k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
22 พ.ย. 2560 18:05
Comments