แจ้งการประะชุมสัมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สมมัญปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์3 ก.ค. 2560 00:18โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด แจ้งลูกจ้างที่ประสงค์เข้าร่วม (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ก.ค. 2560 00:18
Comments