แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ต.ค. 2559 รับคืนแฟ้มประวัติ

โพสต์15 พ.ค. 2560 23:23โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม 2559 และข้าราชการหรือทายาทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับคืนแฟ้มประวัติ พร้อมทั้งเขียนหนังสือแสดงเจตนาเงินช่วยเหลือพิเศษ และบำเหน็จตกทอดที่ น.ส.ณดาพัณ ภูธนมหาโภคิน กลุ่มการเงิน โทร.06-1951-0773 ตามวันและเวลาราชการค่ะ