แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ต.ค. 2560

โพสต์25 ก.ค. 2560 18:46โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม  2560 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อ เจ้าหน้าที่บำนาญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เพื่อเพิ่มเติมเอกสาร สอบถามเพิ่มเติม 06-1951-0773

1.  นายปรุงจิต            ฐานมั่น            ครู คศ.3/บ้านเก่าขาม             

2. นางศิริสมบัติ           อุบลกิจ           ครู คศ.3/บ้านหนองดุม  


Comments