แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม 2559

โพสต์25 ก.ค. 2560 19:01โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม 2559 รับคืนแฟ้มประวัติ พร้อมเขียนหนังสือแสดงเจตนาตกทอด เงินช่วยเหลือพิเศษ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวัน เวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.085-302-7217
Comments