แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม 2559 รับแฟ้มประวัติคืน

โพสต์12 ก.ค. 2560 00:56โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม  2559 รับคืนแฟ้มประวัติ พร้อมเขียนหนังสือแสดงเจตนาผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ที่งานบำนาญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร.06-1951-0773
Comments