แจ้งข้าราชการเกษียณ ปี 2559 และ 2560

โพสต์9 ม.ค. 2561 00:45โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชการเกษียณ ปี 2559(1 ตุลาคม 2559) และ ปี 2560(1 ตุลาคม 2560) ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับแฟ้มประวัติคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ 
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 ม.ค. 2561 00:46
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 ม.ค. 2561 00:45
Comments