แจ้งข้าราชการเกษียณ ปี 2561

โพสต์16 ม.ค. 2561 20:40โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561(1 ตุลาคม 2561) ตรวจสอบรายชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัว หากไม่ถูกต้องรบกวนแจ้งกลับที่ฝ่ายบุคคล หรือการเงินที่เบอร์ 06-1951-0773 
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
16 ม.ค. 2561 20:40
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
16 ม.ค. 2561 20:40
Comments