แจ้งข้าราชการเกษียณ ปี 2561(1 ตุลาคม 2561)ส่งเอกสารเพิ่มเติม

โพสต์18 มิ.ย. 2561 18:42โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 01:43 ]
แจ้งข้าราชการเกษียณ ปี 2561ส่งเอกสาร สรจ.3 จำนวน 2 ชุด (แบบขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มเติม) ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟร์อมเพื่อกรอกข้อมูล หรือติดต่อรับแบบฟร์อมที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนำส่งไม่เกินวันที่  30 มิถุนายน  2561 หากมีข้อส่งสัยติดต่อได้ที่ 085-302-7217
ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 มิ.ย. 2561 18:54
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 มิ.ย. 2561 18:43
ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 มิ.ย. 2561 18:42
Comments