แจ้งข้าราชการเกษียณ ปี 2561 ที่อนุมัติเงินเดือนบำนาญรับแฟ้มประวัติคืน

โพสต์6 ส.ค. 2561 20:36โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2561 20:53 ]
ข้าราชการเกษียณ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อขอรับแฟ้มประวัติคืน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสิินทรัพย์ เนื่องจากเงินเดือนบำนาญได้อนุมัติแล้ว ส่วนรายอื่น ๆ ถ้าสำนักงานคลังเขต 3 ส่งแฟ้มประวัติกลับคืนมา ทางงานบำนาญ จะแจ้งรายละเอียดอีกทีค่ะ 
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
7 ส.ค. 2561 20:52
Comments