แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้รายงานข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์31 ก.ค. 2561 22:46โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
เอกสารดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
31 ก.ค. 2561 22:47
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
31 ก.ค. 2561 22:46
Comments